KO SMO MI?

“Dallas” je osnovan 1990. godine u Tutinu kao porodična fabrika za proizvodnju tapaciranog nameštaja. Po osnivanju firma je rasla iz dana u dan upošljavajući sve veći broj radnika. Intenzivan ekonomski, tehnološki i investicioni razvoj Preduzeća započeo je 1994. godine izgradnjom moderne fabrike za proizvodnju tapaciranog nameštaja sa najsavremenijom opremom i tehnologijom.

Uporedo sa rastom kapaciteta, Preduzeće beleži i značajan rast zaposlenosti.Tokom dve decenije duge tradicije i proizvodnog iskustva, Kompanija “Dallas” stvorila je prepoznatljiv brend kako na tržištu Republike Srbije, tako i na tržištima zemalja u regionu.

STRATEGIJA

Danas, kompaniju “Dallas” čine: fabrika garnitura u koži, fabrika tapaciranog nameštaja, fabrika masivnog i pločastog nameštaja, fabrika za primarnu preradu drveta, fabrika za proizvodnju sunđera, kao i maloprodajni objekti, saloni nameštaja i robne kuće.

Kompanija ima svoje sušare, savremeni vozni park sa namenskim vozilima za prevoz nameštaja do kupca i kompletnu servisnu službu.

Preduzeće je uspostavilo sistem menadžmenta kvalitetom koji je usaglašen i sertifikovan prema zahtevima SRPS ISO 9001:2001 i IQNET,  čime su se stekli uslovi za izvoz proizvoda. Sa dugogdišnjom tradicijom u izradi tapaciranog nameštaja, Kompanija je u svom usponu dobitnik mnogobrojnih priznanja ne samo na domaćem već i na medjunarodnom planu

PROIZVODNJA I PRODAJA

Kompanija proizvodi i postoji na teritoriji dveju država, u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.

Maloprodajni objekti, robne kuće i skladišta u svim većim gradovima Srbije, Crne Gore, BIH sa poslovnim centrima u Novom Sadu , Sarajevu i Podgorici

U svom intezivnom napredovanju, Kompanija je razvila sopstvenu maloprodajnu mrežu sa lancem robnih kuća u svim većim gradovima Srbije, BIH  i Crne Gore i dominira na unutrašnjim tržištu i postepeno svoje mesto nalazi u Evropi.

STRATEGIJA

Sistem menadžmenta kvalitetom DALLAS je usaglašen i certifikovan prema zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001

NAGRADE

Sa dugogodišnom tradicijom u izradi tapaciranog nameštaja, Kompanija je dobitnik mnogobrojnih priznanja na medjunarodnim i domaćim sajmovima.

ZAPOSLENI

Posebnu pažnju Kompanija posvećuje zaposlenima koji su ekonomski zamajac firme. Davanjem olakšica i kredita zaposlenim, Kompanija znatno doprinosi poboljšanju socijalno ekonomskog položaja svojih radnika. Izuzetno visoki poslovni rezultati u prethodnim godinama je posledica ne samo kvalitetne proizvodnje već i kvalitetne usluge koju pružaju zaposleni u moderno opremljenim i najsavremenijim salonima nameštaja u zemlji.

VIZIJA

Strategija “Dallasa” je da se dugoročno širi na evropskom i prekomorskom tržištu, koja će osvajati kvalitetom, dizajnom i konkurentnom cenom. Menadžment Kompanije okrenut je budućnosti, zato je “Dallas” ime koje uliva poverenje i sigurnost, koji vlastito poslovno dostojanstveno temelji na zadovoljstvu svoga kupca.

PRODAJNA MESTA

BEOGRAD-ZEMUN

NOVI PAZAR

TUTIN

PODGORICA

ROŽAJE

SARAJEVO

.